Mobiel menu
Sluit menu
Vooraankondiging

Verkoop diverse panden in de wijk Q4

Venlo

Openbare inrichting Bolwaterstraat
Bolwaterstraat 8/8a, Helschriksel 4-6 en Parkstraat 29a-b-c Venlo

De gemeente Venlo is eigenaar van diverse panden in Q4. Vastgoed dat naar verwachting in de komende jaren stapsgewijs van de hand zal worden gedaan. Voor het resterende, vrij te verkopen gemeentelijk vastgoed, is besloten dat dit met behulp van een procedure van ‘openbare inschrijving’ zal plaatsvinden. Dit is een procedure die meermaals -en met succes -  is toegepast bij de verkoop van panden van de gemeente. Hiervoor wordt gekozen om maximale  transparantie te betrachten en een ieder in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de verkoopprocedure. 

De verwachting is dat binnenkort de eerste 3 panden in Q4 op deze manier en met behulp van een ‘verkoopenvelop’ in de markt worden gezet. Het betreft de panden Bolwaterstraat 8/8a, Helschriksel 4-6 en Parkstraat 29a-b-c Venlo. Alle benodigde informatie voor mogelijk geïnteresseerden over deze te verkopen panden en de procedure van verkoop zal op deze site worden geplaatst.  

Alle gemeentelijke vastgoedtransacties worden getoetst aan de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur).