Mobiel menu
Sluit menu

Bekendmakingen

Venlo Panorama
De gemeente Venlo publiceert op deze pagina alle bekendmakingen tot 1-op-1 verkoop en 1-op-1 verhuur.

1-op-1 verkoop of verhuur

De openbare selectieprocedure kan achterwege blijven als bij voorbaat al vaststaat of als mag worden aangenomen dat slechts één partij voor de onroerende zaak in aanmerking komt. Dit zijn de zogenaamde 1-op-1 verkopen of 1-op-1 verhuur.

In dat geval moet deze voorgenomen verkoop of verhuur wel gemotiveerd bekend worden gemaakt. Hiermee geeft de gemeente Venlo uitvoering aan de uitspraak aan de Hoge Raad in het ‘Didam’-arrest van 26 november 2021.

Bekendmakingen

Klik op onderstaande bekendmaking voor een nadere toelichting.