Mobiel menu
Sluit menu
Venlo, Veegtes

Groethofstraat I

verkocht

Veegtes Groethofstraat I
Perceel bouwgrond.
Veegtes Groethofstraat I
Venlo, Veegtes, Groethofstraat I (verkocht)

 

Omschrijving

Object: Perceel bouwgrond.

Perceel: Venlo A 5577 gedeeltelijk circa 901 m², 7587 geheel groot 12660 m² en 7633 geheel groot 7539 m².

Oppervlakte: Totaal circa 21.100 m2

Prijs: € 125,00 per m2

Gemeente Venlo biedt ook de mogelijkheid tot uitgifte in erfpacht.

Milieucategorie: Categorie 2 (met uitzondering van geluidzoneringsplichtige / risicovolle inrichtingen).

Bereikbaarheid: Het perceel is op korte afstand gelegen van de op- en afrit 40 (Velden) en 41 (Venlo) van de A67 (Eindhoven - Duisburg). Het industrieterrein Veegtes grenst aan de provinciale weg N271 (Venlo - Nijmegen).

Ligging: Het perceel is gelegen in het noordoosten van Venlo op het industrieterrein "Veegtes".

Voorbehoud: Goedkeuring College B&W

Parkeren: Parkeren op eigen terrein.

Maximaal bebouwingspercentage bedraagt 50%. Voor meer informatie zie het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veegtes".

Maximale bouwhoogte bedraagt 15 meter. Voor meer informatie zie het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veegtes".

 

Alle gemeentelijke vastgoedtransacties worden getoetst aan de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur).