Mobiel menu
Sluit menu

Grondprijzen gemeente Venlo 2023

Elk jaar bepaalt de gemeente de grondprijzen voor uitgifte in erfpacht of verkoop van bouwrijpe grond. Het maakt uit waar de grond voor is, bijvoorbeeld wonen of kantoren. Soms geldt een vaste grondprijs, bijvoorbeeld bij sociale woningbouw.

Wonen

 • Grond voor vrije sector kavels per m2 (tot 600 m2): € 260,-
 • Grond voor huurwoningen sociale sector (per kavel): € 25.000,-

Bedrijven 

Terreinen:

Trade Port West 

 • James Cookweg 4.666 m2: € 140,-
 • Magelhaesweg (onbelemmerd) 6.256 m2: € 138,-
 • Magelhaesweg (belemmerd) 2.756 m2: € 69,-

Businesspark Noorderpoort (Veegtes)

 • Groethofstraat / Straelseweg (in optie gegeven) 12.548 m2: € 140,-

Overige bedrijventerreinen

Gronden buiten exploitatiegebieden en alle overige gronden voor zover niet genoemd: € 140,-

Reststroken

 • Reststroken categorie 1 per m2: € 84,-
 • Reststroken categorie 2 per m2 (inclusief kabels- en leidingenstrook): € 46,-

Begraafplaatsen

 • natuurbegraafplaats: € 27,50
 • reguliere begraafplaats: € 32,50

Taxatie

Andere grondprijzen zijn op basis van taxatie. Bijvoorbeeld:

 • projectmatige woningbouw
 • vrije sector kavels per m2 (>600 m2)
 • bijzondere doeleinden
 • commerciële functies, zoals kantoor, winkel, supermarkt, hotel, leisure, gezondheidscentrum, sportschool, praktijkruimte
 • agrarische- en bospercelen

Bij de prijzen zijn belastingen (btw of overdrachtsbelasting) niet meegerekend.